jš servis, s.r.o.
 

 


  VÝROBA – DOPRAVA – ČERPANIE BETÓNU

 
Spoločnosť JŠ servis s.r.o. ako výrobca certifikovaných betónových zmesí vyrábaných podľa STN EN 206 zabezpečuje pre svojich zákazníkov aj prepravu a čerpanie betónových zmesí.

Na požiadanie Vám radi spracujeme cenovú ponuku.

Ponúkaný sortiment – VÝROBA BETÓNU:

Betóny sú certifikované : SK - CERTIFIKÁT VNÚTROPODNIKOVEJ KONTROLY SK - 12ZSV - 0900

––––––––––––––––––––––––––––––––
CBGM -C 8/10 systém I–KSC /stabilizácia/ - Dmax 22 –G1-A
C 8/10-B10 - XO(SK) - Cl 0,4 – Dmax 22 – S3
C12/15-B15- XO(SK) - Cl 0,4 – Dmax 22 – S3
C16/20-B20- XO,XC1(SK) - Cl 0,4 – Dmax 16 – S3
C20/25-B25- XC1,XC2(SK) - Cl 0,4 – Dmax 16 – S3
C25/30-B30- XC1-XC3(SK) - Cl 0,4 – Dmax 16 – S3
C25/30-VS-XC3,XA1(SK)-Cl 0,2–Dmax16–S3-max. 50mm
C30/37-XC1-XC4,XD1-XD2(SK) - Cl 0,4 – Dmax 16 – S3
C30/37-VS-XC4,XD2,XA1(SK)-Cl 0,4–Dmax16–S3-max. 50mm
CBIII – cestný betón - Cl 0,4 – Dmax 16 – S3
––––––––––––––––––––––––––––––––
Prísada v zimnom období na požiadanie: C 8/10, C12/15,C16/20, C20/25,C25/30,C30/37,CBIII
Poterový betón

Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto

DOPRAVA

  • MAN TGA Autodomiešavač 8 M3 – 4X
  • TATRA 815 Autodomiešavač 5 M3 – 1x

ČERPANIE BETÓNU - BETÓNPUMPY

  • M 20 – 24 40 m3 / hod
  • M 32 90 m3 / hod
  • M 36 120 m3 / hod
  • M 42 160 m3 / hod

KVALITA

Betóny sú certifikované: SK-CERTIFIKÁT VNÚTROPODNIKOVEJ KONTROLY, SK - 12ZSV-0900. Kvalita betónov sa kontroluje a testuje v certifikovanom laboratóriu v súlade s ustanoveniami STN EN 206-1, STN en 14227-1. Betonáreň je riadená počítačovým systémom, čo zaručuje presnosť a kvalitu výroby.


Kontakt: Recepcia JŠ servis s.r.o. - tel.: 033 / 642 3259,
Betón – objednávky – tel.: 033 / 642 2258
Fax: 033 – 642 3258
Mobil: 0903 604 004, 0903 275 777
Email: jsservis@jsservis.sk