jš servis, s.r.o.
 

 


  VÝROBA – DOPRAVA – ČERPANIE BETÓNU

 
Cenník

Ponúkaný sortiment – VÝROBA BETÓNU:

 • CBGM -KSC- C 8/10 systém I - Dmax 22 – G1 - A
 • C 8/10-B10 - XO(SK) - Cl 0,4 – Dmax 22 – S3
 • C12/15-B15- XO(SK) - Cl 0,4 – Dmax 22 – S3
 • C16/20-B20- XC1(SK) - Cl 0,4 – Dmax 16 – S3
 • C20/25-B25- XC2(SK) - Cl 0,4 – Dmax 16 – S3
 • C25/30-B30- XC3(SK) - Cl 0,4 – Dmax 16 – S3
 • C25/30-VS-XC2(SK)-Cl 0,1–Dmax16–S3-max. 50mm
 • C30/37-B35- XC4,XD2(SK) - Cl 0,4 – Dmax 16 – S3
 • CBIII – cestný betón - Cl 0,4 – Dmax 16 – S3
 • Kamenivo 0 – 22 , 0 – 4 , 8 - 16
jš servis, s.r.o.

DOPRAVA

 • MAN TGA Autodomiešavač 8 M3 – 4X
 • TATRA 815 Autodomiešavač 5 M3 – 1x

ČERPANIE BETÓNU - BETÓNPUMPY

 • M 20 – 24 40 m3 / hod
 • M 32 90 m3 / hod
 • M 36 120 m3 / hod
 • M 42 160 m3 / hod

KVALITA

Betóny sú certifikované: SK-CERTIFIKÁT VNÚTROPODNIKOVEJ KONTROLY, SK - 12ZSV-0900. Kvalita betónov sa kontroluje a testuje v certifikovanom laboratóriu v súlade s ustanoveniami STN EN 206-1, STN en 14227-1. Betonáreň je riadená počítačovým systémom, čo zaručuje presnosť a kvalitu výroby.


Kontakt: Recepcia JŠ servis s.r.o. - tel.: 033 / 642 3259,
Betón – objednávky – tel.: 033 / 642 2258
Fax: 033 – 642 3258
Mobil: 0903 604 004, 0903 275 777
Email: jsservis@jsservis.sk